Jubilæum i Röchling Meta-Plast: “Vi uddanner selv vores medarbejdere”

Röchling Meta-Plast i Allingåbro kunne 1. april fejre 25 år med produktion af plast-komponenter.

AF ANETTE BONDE

Det startede i 1991. Paul Busk Jensen og hans kollega på en virksomhed i Randers Anders Kondrup Olesen ville starte en virksomhed sammen. Produktet skulle være plastkomponenter.

1. april 1991 kunne de åbne Meta-Plast i Allingåbro med nogle ganske få medarbejdere. I dag er der 33 medarbejdere i Allingåbro og 33 på virksomhedens afdeling i Letland. Kerneydelsen er stadig bearbejdning af plast som underleverandør til den skandinaviske industri.

Organisationsmæssigt er der sket ændringer, i og med at Meta-Plast er blevet opkøbt af den verdensomspændende virksomhed Röchling i Tyskland og har ændret navn til Röchling Meta-Plast. Men ånden i virksomheden er den samme.

Som én stor familie
“Det var som én stor familie i gamle dage, og vi forsøger stadig at holde den uhøjtidelige tone. Det er vigtigt, at man kender hinanden og kommer hinanden ved”, understreger Martin Busk Jensen, der for et par år siden overtog direktørposten efter sin far Paul Busk Jensen. Han sætter medarbejderskaren og en god virksomhedskultur højt.

“Det er medarbejderne, der adskiller os fra vores konkurrenter - ham der står ved tastaturet er ham, der kan få det til at spille.”

Martin Busk Jensen fortæller, at Röchling Meta-Plast selv påtager sig at uddanne arbejdsstyrken.
“Vi har selv uddannet mange af dem. De kommer ind som lærlinge, og bagefter har vi ansat langt de fleste.”

I en mellemgang finder man diplomer for de medarbejdere, der har været længst i virksomheden, og det tyder på, at Röchling Meta-Plast er et godt sted at være. Der er flere 25 års diplomer, men også mange andre med både femten og tyve års ansættelse.

Ny ide til rekruttering
Martin Busk Jensens far Paul Busk Jensen har tidligere markeret sig som idemand for en ordning med både sociale og erhvervsmæssige perspektiver. Han præsenterede den blandt andet for erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, da denne var på besøg i Allingåbro i oktober sidste år.

Den går i korthed ud på, at lade en lille håndfuld ledige komme ind på virksomheden til oplæring i nogle uger. Herefter ansætter man den ene i en længere periode, mod at få et vist beløb udbetalt af det offentlige som refusion af udgifterne til uddannelses/praktik-perioden.

Umiddelbart efter blev ideen kommenteret af borgmester Jan Petersen, der kaldte den for interessant og ville bede sine embedsfolk se om den er realisabel i forhold til lovgivning og overenskomster.

Lokal startkapital
Röchling Meta-Plast har det samme pengeinstitut som da virksomheden startede i 1991, nemlig Vivild og Omegns Sparekasse, i dag Sparekassen Djursland.
“Det var dem, der hjalp os i starten, så dem holder vi ved”, fortæller Martin Busk Jensen.
Da Paul Busk Jensen og Anders Grove Olesen i 1991 stod og ville etablere virksomhed, allierede de sig først med Paul Busk Jensens bror Olaf, der gerne ville indskyde kapital i planerne. Så begyndte de at kontakte pengeinstitutter for at låne egenkapital.
De afsøgte først Randers, men her var der ikke den store interesse. Derefter vendte de sig mod landområderne, og så var der bid. Vivild og Omegns Sparekasse ville gerne være med. Betingelsen var bare, at virksomheden kom til at ligge indenfor kommunegrænsen. Derfor blev basen Allingåbro, hvor der var en tidligere lampevirksomhed til salg.

Travlhed efter krisen
Med mellemrum er der sket udvidelser af både administration og lager- og produktionsfaciliteter. Det har dog ikke været lutter lagkage, idet krisen i 2008 også bed hårdt i Röchling Meta-Plast. Fra 2007 til 2009 dykkede omsætningen med cirka 40 pct, og der blev skåret til og afskediget medarbejdere. Allerede efter et par år var virksomheden dog på optur igen, og faktisk er virksomheden siden 2010 vokset med mere end 300 pct., fortæller Martin Busk Jensen.

Omsætningen i 2009 var på 19 mio. kroner, og i 2015 var den på 70 mio., inklusiv afdelingen i Letland.

“Kvalitet, pålidelighed, fleksibilitet og konkurrenceevne på leveringstider og priser”, lyder Martin Busk Jensens svar på spørgsmålet om, hvilke dyder Röchling Meta-Plast manøvrerer efter i et foranderligt marked.

Vi er medlem af

12.05.2016

Röchling Meta-Plast nu Miljøcertificeret

Röchling Meta-Plast A/S har været arbejdsmiljøcertificeret / ISO 9001 certificeret i mange år, hvor...

04.04.2016

Jubilæum i Röchling Meta-Plast: “Vi uddanner selv vores medarbejdere”

1. april 1991 kunne de åbne Meta-Plast i Allingåbro med nogle ganske få medarbejdere. I dag er...

23.11.2015

Nyansættelse hos Röchling Meta-Plast

Vi har forrygende travlt, og derfor er Bettina Gohs ansat 9/11-2015 for at hjælpe os med vores...

Messer og udstillinger
Currently there are no exhibitions.